Laktattest Sim med träningsrekommendation

Race&Shines huvudtränare Johan Andersson och Hausmannswimcoach har tagit fram ett laktattest för simning i
Endless pool där du utifrån dina laktatvärden och intensitetszoner får en konkret beskrivning hur du ska simträna.

- Testet utförs i Endless Pool, Täby
- Laktattest RAMP för att ta fram intensitetszoner
- Beskrivning av distansintensitet (sub2mmol), ironmanintensitet samt simtröskel (1500m)
- Träningsrekommendationer fokusområde (teknik, aerob träning, anaerob träning efter dina mål)
- Träningsrekommendationer intervallserier (100/200/400m)
- Simcoach Ulf Hausmann
- Testledare Johan Andersson

Testet tar ca 90 min totalt med test, analys och genomgång

kr2500.00
Swedish Krona